Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Epidemiologia i szybkie rozprzestrzenianie się lekooporności wśród szczepów z rodzaju Acinetobacter spp. na oddziałach szpitalnych - analiza z użyciem nowoczesnych metod epidemiologii molekularnej.

Pacjenci u których zdiagnozowano ciężkie zakażenia bakteryjne, takie jak sepsa, zapalenie
płuc a nawet zakażenia skóry i tkanek miękkich wymagają hospitalizacji, nierzadko w warunkach
oddziałów intensywnej terapii. Bez względu na rodzaj infekcji czy oddział szpitalny, do leczenia
zakażeń bakteryjnych niezbędny jest antybiotyk. Antybiotyki to leki, które zaliczane są
najważniejszych elementów nowoczesnej medycyny i są stosowane powszechnie zarówno w leczeniu
ambulatoryjnym, jak i w szpitalach.

W Polsce jednymi z częściej izolowanych bakterii na oddziałach intensywnej terapii są bakterii z
rodzaju Acinetobacter. Najpopularniejszym gatunkiem jest Acinetobacter baumannii, jednak inne
takie jak A.lwoffi czy A.ursingii również coraz mocniej zaznaczają swoją obecność. Zdarza się że nie do
końca są właściwie identyfikowane. Problemem przed jakim stają lekarze jest też rosnąca oporność
Acinetobacter na stosowane w terapii antybiotyki. Niejednokrotnie okazuje się, że te bakterie są
wrażliwe tylko na jeden z dostępnych leków, a nie dla każdego pacjenta jest on odpowiedni.

Projekt umożliwi szczegółową charakterystykę szczepów bakteryjnych z rodzaju
Acinetobacter powodujących zakażenia u ludzi łącznie z dokładną identyfikacją rzadziej spotykanych
gatunków. Szczegółowo zostanie określona ich lekooporność i wirulencja. Zostaną zastosowane
najnowsze metody badawcze, w tym także sekwencjonowanie całego genomu drobnoustrojów. Jest
to metoda pozwalająca obecnie najdokładniej scharakteryzować szczepy bakteryjne. Poznanie
epidemiologii zakażeń szczepami Acinetobacter spp. z wykorzystaniem nowoczesnych metod
sekwencjonowania umożliwi poznanie dróg transmisji drobnoustrojów i/lub genów oporności oraz
poziomu ich wymiany pomiędzy środowiskiem szpitalnym nieożywionym a zakażonymi pacjentami.
W badaniu zostanie również przetestowane metody mogące zostać w przyszłości wykorzystane w
dochodzeniu w przypadku epidemii na oddziale szpitalnym.
Ponadto projekt badawczy przyczyni się do poprawienia codziennej praktyki diagnostyki
mikrobiologicznej, co pozwoli na uzyskanie lepszych wyników niezbędnych do celowej terapii
drobnoustrojowej i przyczyni się do