Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

logo NCN

  • 2021

Epidemiologia i szybkie rozprzestrzenianie się lekooporności wśród szczepów z rodzaju Acinetobacter spp. na oddziałach szpitalnych - analiza z użyciem nowoczesnych metod epidemiologii molekularnej.

 

Konkurs: PRELUDIUM BIS 2

2020/39/O/NZ7/00145

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Chmielarczyk

Przyznana kwota: 540 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-07-20

Zakończenie projektu: 2025-09-30

WIĘCEJ

OPIS PROJEKTU

 

  • 2019

Badania in vitro i in vivo nad działaniem iminocukrów jako inhibitorów tworzenia biofilmu przez różne bakterie chorobotwórcze dla człowieka

Konkurs: OPUS 16

2018/31/B/NZ6/02443

Kierownik projektu: prof. Piotr Heczko

Przyznana kwota: 796 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-08-01

Zakończenie projektu: 2023-07-31

WIĘCEJ

OPIS PROJEKT

 

Rola bakterii jelitowych uwalniających witaminę K2-MK7 w procesie karcynogenezy jelita grubego.

Konkurs: OPUS 16

2018/31/B/NZ6/02472

Kierownik projektu: prof. dr hab. Magdalena Strus

Przyznana kwota: 1 400 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-07-24

Zakończenie projektu: 2023-07-23

WIĘCEJ

OPIS PROJEKTU

 

  • 2014

Badania nad regulacyjną rolą laktoferyny w zaburzeniach mikroflory i funkcji jelita w oparciu o modele zwierzęce.

Konkurs: OPUS 5

2013/09/B/NZ6/00849

Kierownik projektu: prof. Magdalena Strus

Przyznana kwota: 512 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-03

Zakończenie projektu: 2017-12-02

WIĘCEJ

OPIS PROJEKTU

 

  • 2011

Molekularna charakterystyka pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae izolowanych z zakażeń inwazyjnych od noworodków z bardzo małą masą urodzeniową, z uwzględnieniem ich lekooporności oraz czynników wirulencji.

Konkurs: SONATA 1

2011/01/D/NZ7/00104

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Chmielarczyk

Przyznana kwota: 330 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-07

Zakończenie projektu: 2014-12-06

WIĘCEJ

OPIS PROJEKTfg

_________________________________________________________________________________________

  • 2022/2023

Zarażenie Toxoplasma gondii u pacjentów z cukrzycą typu I.

Kierownik projektu: Dr Agata Pietrzyk

WIĘCEJ

OPIS PROJEKTU

 

Charakterystyka i ocena potencjału chorobotwórczego Gram-ujemnych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae oraz Gram-dodatnich paciorkowców kałowych z rodzaju Enterococcus wyizolowanych z przewodu pokarmowego pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki (OZT) oraz łagodną postacią OZT

Kierownik projektu: Dr Anna Tomusiak-Plebanek

WIĘCEJ

OPIS PROJEKTU

 

 

Wpływ IL-8 na proliferację komórek ludzkiej linii nowotworowej nabłonka jelitowego Caco-2 w oparciu o badania in vitro.

Kierownik projektu: Mgr Grażyna Więcek

WIĘCEJ

OPIS PROJEKTU

 

 

 

  • 2021/2022

Rola bakterii jelitowych uwalniających metabolity gazowe (H2S, H2, SO2, CH4 itp.) w patomechanizmie ostrego zapalenia trzustki o ciężkim przebiegu.

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Magdalena Strus

WIĘCEJ

OPIS PROJEKTU

 

 

Identyfikacja, charakterystyka i znaczenie szczepów bakterii jelitowych izolowanych od pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki.

Kierownik projektu: Dr Edyta Golińska

WIĘCEJ

OPIS PROJEKTU

 

 

Analiza mikrobiologiczna szczepów z rodzaju Acinetobacter spp. izolowanych z różnych typów zakażeń od pacjentów hospitalizowanych ze szczególną uwagą poświęconą problemowi biofilmotwórczości.

Kierownik projektu: Dr hab. Agnieszka Chmielarczyk

WIĘCEJ

OPIS PROJEKTU

 

 

 

2020/2021

Charakterystyka i ocena potencjału chorobotwórczego Gram-ujemnych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae oraz Gram-dodatnich paciorkowców kałowych z rodzaju Enterococcus wyizolowanych z przewodu pokarmowego pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki (OZT) oraz łagodną postacią OZT

Kierownik projektu: Dr Anna Tomusiak-Plebanek

WIĘCEJ

OPIS PROJEKTU

 

 

  • 2019

Rola Toxoplasma gondii w rozwoju schizofrenii.

Kierownik projektu: Dr Agata Pietrzyk

WIĘCEJ

OPIS PROJEKTU

 

 

Analiza lekooporności i wirulencji szczepów bakterii z rodziny Enterobacteriaceae izolowanych z zakażeń krwi dorosłych pacjentów.

Kierownik projektu: Dr hab. Agnieszka Chmielarczyk

WIĘCEJ

OPIS PROJEKTU

 

 

Charakterystyka i ocena potencjału chorobotwórczego Gram-ujemnych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae oraz Gram-dodatnich paciorkowców kałowych z rodzaju Enterococcus wyizolowanych z przewodu pokarmowego pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki (OZT) oraz łagodną postacią OZT

Kierownik projektu: Dr Anna Tomusiak-Plebanek

WIĘCEJ

OPIS PROJEKTU