Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Chcesz nawiązać współpracę ?

Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Prazytologii może współpracować z różnymi instytucjami, w zależności od ich potrzeb i celów badawczych. Oto kilka przykładów możliwych form współpracy:

 

 1. Badania kontraktowe z przedsiębiorstwami i innymi instytucjami, oferując swoje usługi badawcze.

 2. Współpraca naukowa z innymi instytucjami badawczymi lub naukowcami indywidualnymi, aby wspólnie prowadzić badania naukowe.

 3. Kształcenie w ramach wpsółpracy z uczelniami, oferując swoje usługi dydaktyczne lub organizując staże i praktyki dla studentów.

 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, aby wspólnie rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska i zdrowia publicznego.

Współpraca z Zakładem Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Prazytologii może przybierać różne formy i być dostosowana do potrzeb i celów konkretnej instytucji. Ważne jest, aby obie strony uzgodniły cele i zakres współpracy, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić jak najlepsze rezultaty.

 

Jeśli masz pomysł na realizację badania w naszym zespole badawczym?

Zapoznaj się z tematyką badań realizowanych przez nas i skontaktuj w razie zainteresowania.

więcej o

 1. Typowanie PFGE różnych gatunków bakterii dla celów epidemiologicznych
 2. Badanie lekooporności szczepów z rodzaju Acinetobacter spp. na oddziałach szpitalnych wraz z analizą molekularną
 3. Biofilmotwórczość i analiza mikrobiologiczna szczepów z rodzaju Acinetobaceter spp. izolowanych z różnych typów zakażeń od pacjentów hospitalizowanych
 4. Aktywność iminocukrów wobec typowych bakterii tworzących biofilm izolowanych od zakażonych pacjentów
 5. Przeciwzapalne i antynowotworowe działanie witmainy K2-MK7 w oparciu o mysi model raka jelita grubego
 6. Flora fizjologiczna dróg rodnych
 7. Zastosowanie probiotyków w schorzeniach dróg rodnych i przewodu pokarmowego
 8. Czynniki wirulencji bakterii Gram+
 9. Mikrobiologia weterynaryjna
 10. Zakażenia przenoszone drogą kontaktów seksualnych
 11. Zaburzenia składu i funkcji mikrobiomu jelit w przebiegu różnych chorób przewodu pokarmowego
 12. Molekularne metody detekcji drobnoustrojów
 13. Rola Toxoplasma gondii w rozwoju schizofrenii